• 62.งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (2 สี)
  70.00 บาท
  139.00 บาท  (-50%)
 • 63. งานเครื่องยนต์ดีเซล
  60.00 บาท
  120.00 บาท  (-50%)
 • 64. งานเครื่องล่างรถยนต์
  65.00 บาท
  130.00 บาท  (-50%)
 • 65. งานไฟฟ้ารถยนต์ (2 สี)
  149.00 บาท
 • 66. เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น (2 สี)
  88.00 บาท
 • 67. กลศาสตร์เครื่องกล (2 สี)
  72.00 บาท
  144.00 บาท  (-50%)
 • 68. เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (2 สี)
  60.00 บาท
  120.00 บาท  (-50%)
 • 69. งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
  53.00 บาท
  105.00 บาท  (-50%)
 • 70. งานเครื่องยนต์เล็ก
  101.00 บาท
 • 71. งานบำรุงรักษารถยนต์
  43.00 บาท
  85.00 บาท  (-49%)
 • 72. การขับรถยนต์ (4 สี)
  167.00 บาท
 • 73. งานวัดละเอียดช่างยนต์ (2 สี)
  126.00 บาท
 • 74. งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
  59.00 บาท
  117.00 บาท  (-50%)
 • 75. งานประดับยนต์
  80.00 บาท
 • 76. คณิตศาสตร์เครื่องกล
  50.00 บาท
  99.00 บาท  (-49%)
 • 77. งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
  88.00 บาท
 • 78. โครงการ
  45.00 บาท
  90.00 บาท  (-50%)
 • 79. งานแก๊สรถยนต์
  50.00 บาท
  99.00 บาท  (-49%)
 • 80. ทฤษฎีเครื่องมือกล (2 สี)
  117.00 บาท
 • 81. งานวัดละเอียด (2 สี)
  105.00 บาท
 • 82. คณิตศาสตร์เครื่องมือกล
  48.00 บาท
  96.00 บาท  (-50%)
 • 83. กลศาสตร์เครื่องมือกล (2 สี)
  68.00 บาท
  136.00 บาท  (-50%)
 • 84. กรรมวิธีการผลิต (2 สี)
  54.00 บาท
  108.00 บาท  (-50%)
 • 85. ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล (2 สี)
  44.00 บาท
  87.00 บาท  (-49%)