78. โครงการ

รหัสสินค้า : ช7060-101

90.00 บาท

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 2101-8501

ชื่อหนังสือ : โครงการ

ชื่อผู้แต่ง :ผศ. ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท,อ.สุนี เลิศแสวงกิจ

ราคา : 90

⚠⚠ เงื่อนไขการให้คู่มือครู ( แผนการสอน เฉลย และสื่อการสอน ) ต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 เล่มขึ้นไป ต่อ 1 รายวิชา