• 1. หุ่นยนต์ฉบับเริ่มต้น Robot Kit
  780.00 บาท
 • 2. หุ่นยนต์ Robotica by Arduino
  5,900.00 บาท
 • 3. ชุดอุปกรณ์ Arduino for Beginner Education & STEM
  4,900.00 บาท
 • 4. ชุดการเรียนรู้ Arduino Project Based Super Starter Kit (UNO R3) for Arduino Education
  5,900.00 บาท
 • 5. หุ่นยนต์แขนกล Dobot
  75,000.00 บาท
 • 6. ชุดติดตั้งเน็ตเวิร์ค Lan Networking
  5,900.00 บาท
 • 7. เครื่องปริ้น 3 มิติ พิมพ์ได้ 3 สีผสมกัน
  59,000.00 บาท
 • 8. เครื่องปริ้น 3 มิติ รุ่นประหยัด
  24,900.00 บาท
 • 9. ชุด Micro Bit สำหรับเริ่มต้น
  2,900.00 บาท
 • 10. อุปกรณ์พร้อมโครงงานชุด Micro Bit
  3,900.00 บาท
 • 12. ชุดหุ่นยนต์รถถัง Mini Tank Smart Robot Car for Arduino Robot Education Programming
  8,900.00 บาท
 • 13. อุปกรณ์ขยายภาพ SAP Visualizer ECO-01
  5,900.00 บาท