• 1. ภาษาไทยพื้นฐาน (2000-1101)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 2. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102)
  34.00 บาท
  56.00 บาท  (-39%)
 • 3. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (2000-1201)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 4. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 5. ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 (2000-1203)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 6. ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 (2000-1204)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 7. การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน (2000-1205)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 8. ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง (4 สี)
  97.00 บาท
 • 9. ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ (2000-1208)
  110.00 บาท
 • 10. ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ (2000-1210)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 11. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301)
  78.00 บาท
  130.00 บาท  (-40%)
 • 12. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม (2000-1302)
  100.00 บาท
 • 13. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 14. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม (2000-1305)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 15. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)
  51.00 บาท
  85.00 บาท  (-40%)
 • 16. คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2000-1402)
  51.00 บาท
  85.00 บาท  (-40%)
 • 17. คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2000-1402)
  40.00 บาท
  66.00 บาท  (-39%)
 • 18. คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (2000-1403)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 19. คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (2000-1403)
  42.00 บาท
  69.00 บาท  (-39%)
 • 20. คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (2000-1403)
  92.00 บาท
 • 21. คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (2000-1404)
  45.00 บาท
  75.00 บาท  (-40%)
 • 22. คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม (2000-1406)
  51.00 บาท
  85.00 บาท  (-40%)
 • 23. หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (2000-1501)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 24. ทักษะชีวิตและสังคม (2000-1502)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)