• 88. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2 สี)
  67.00 บาท
  133.00 บาท  (-50%)
 • 89. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
  65.00 บาท
  130.00 บาท  (-50%)
 • 90. เครื่องวัดไฟฟ้า
  70.00 บาท
  140.00 บาท  (-50%)
 • 91. เครื่องทำความเย็น
  55.00 บาท
  110.00 บาท  (-50%)
 • 92. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
  70.00 บาท
  140.00 บาท  (-50%)
 • 93. กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
  41.00 บาท
  82.00 บาท  (-50%)
 • 94. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2 สี)
  52.00 บาท
  104.00 บาท  (-50%)
 • 95. การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
  60.00 บาท
  120.00 บาท  (-50%)
 • 96. หม้อแปลงไฟฟ้า
  52.00 บาท
  104.00 บาท  (-50%)
 • 97. ดิจิตอลเบื้องต้น (แทรก 2 สี)
  139.00 บาท
 • 98. วงจรไฟฟ้าหลายเฟส
  74.00 บาท
 • 99. การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
  120.00 บาท
 • 100. อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น (2104-2110)
  40.00 บาท
  79.00 บาท  (-49%)
 • 101. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  140.00 บาท
 • 102. การส่องสว่าง (2104-2113)
  41.00 บาท
  81.00 บาท  (-49%)
 • 103. วงจรพัลส์และสวิตชิง (2104-2118)
  100.00 บาท
 • 102. หุ่นยนต์เบื้องต้น (2104-2119)
  120.00 บาท
 • 103. คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (2104-2121)
  99.00 บาท
 • 104. โครงการ
  90.00 บาท