ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ   

หนังสือ ปวช. 62

 • 1. ภาษาไทยพื้นฐาน (20000-1101)
  77.00 บาท
 • 2. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (20000-1102)
  57.00 บาท
 • ขายดี
  3. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (20000-1201)
  84.00 บาท
 • 4. ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (20000-1202)
  85.00 บาท

หนังสือ ปวส. 63

 • 1. ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
  115.00 บาท
 • 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  110.00 บาท
 • 3. การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
  120.00 บาท
 • 4. วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
  125.00 บาท

หนังสือ ปวช. 56

 • 1. ภาษาไทยพื้นฐาน (2000-1101)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 2. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102)
  34.00 บาท
  56.00 บาท  (-39%)
 • 3. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (2000-1201)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 4. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)

หนังสือ ปวส. 56

 • 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (3000-1201)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 2. กลยุทธ์การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (3000-1202)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3000-1206)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 4. การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3000-1207)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)

สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ชุดฝึก STEM

 • ขายดี
  1. หุ่นยนต์ฉบับเริ่มต้น Robot Kit
  780.00 บาท
 • 2. หุ่นยนต์ Robotica by Arduino
  5,900.00 บาท
 • 3. ชุดอุปกรณ์ Arduino for Beginner Education & STEM
  4,900.00 บาท
 • 4. ชุดการเรียนรู้ Arduino Project Based Super Starter Kit (UNO R3) for Arduino Education
  5,900.00 บาท
 • 5. หุ่นยนต์แขนกล Dobot
  75,000.00 บาท
 • 6. ชุดติดตั้งเน็ตเวิร์ค Lan Networking
  5,900.00 บาท
 • 7. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (พิมพ์ 3 สี)
  59,000.00 บาท
 • 8. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (รุ่นประหยัด)
  24,900.00 บาท

สื่อเสริมสมรรถนะการเรียนการสอน

 • 1. โมเดลบ้านชั้นเดียวจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น
  52,000.00 บาท
 • 2. โมเดลบ้านชั้นเดียวจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น
  42,000.00 บาท
 • 3. โมเดลบ้านชั้นเดียวจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น
  40,000.00 บาท
 • 4. โมเดลบ้าน 2 ชั้นจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น รุ่น HD-Home 04 ขนาด 60 × 85 × 75 ซม. (ก × ย × ส)
  50,000.00 บาท

โมเดลสื่อการเรียนรู้สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล เสมือนจริง

 • 1. สื่อโมเดลจำลองเสมือนจริงชุดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Model Engine)
  13,000.00 บาท
 • 2. สื่อโมเดลจำลองเสมือนจริงชุดเครื่องยนต์ V8
  13,000.00 บาท
 • 3. สื่อโมเดลจำลองเสมือนจริงชุดมอเตอร์ไซค์แบบ 2 สูบเรียง V-TWIN
  13,000.00 บาท
 • 4. สื่อโมเดลจำลองแขนกลไฮดรอลิก
  13,000.00 บาท

หนังสืออ่านประกอบ

 • 1. Asean Study / อาเซียนศึกษา 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ (Bilingual Book)
  190.00 บาท
 • 2. พจนานุกรมคำศัพท์การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน / Tourism & Hospitality Dictionary
  190.00 บาท
 • ขายดี
  3. English for Airline Business
  179.00 บาท
 • 4. เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ
  170.00 บาท