• 129. ไฟฟ้าเบื้องต้น (2119-1001)
  65.00 บาท
  130.00 บาท  (-50%)
 • 130. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2119-2005)
  64.00 บาท
  128.00 บาท  (-50%)
 • 131. การสื่อสารดาวเทียม (2119-2104)
  60.00 บาท
  120.00 บาท  (-50%)
 • 132. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2119-2105)
  55.00 บาท
  110.00 บาท  (-50%)
 • 133. โครงการ
  90.00 บาท