• 1. โมเดลบ้านชั้นเดียวจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น
  52,000.00 บาท
 • 2. โมเดลบ้านชั้นเดียวจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น
  42,000.00 บาท
 • 3. โมเดลบ้านชั้นเดียวจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น
  40,000.00 บาท
 • 4. โมเดลบ้าน 2 ชั้นจำลองแบบถอดประกอบได้ทุกชิ้น รุ่น HD-Home 04 ขนาด 60 × 85 × 75 ซม. (ก × ย × ส)
  50,000.00 บาท
 • 5. สื่อซีดี วีซีดี e-Books ชุด English Excellence
  38,000.00 บาท
 • 6. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  35,000.00 บาท
 • 7. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  35,000.00 บาท
 • 8. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดภาษาเพื่องานธุรกิจและอุตสาหกรรม
  35,000.00 บาท
 • 9. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดการบริหารธุรกิจ
  35,000.00 บาท
 • 10. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะชีวิต
  35,000.00 บาท
 • 11. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดทักษะวิชาชีพ
  35,000.00 บาท
 • 12. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดธุรกิจอาหารและการโรงแรม
  35,000.00 บาท
 • 13. สื่อ VDO–AUDIO, e-Books ชุดพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
  35,000.00 บาท