• 178. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2901-1006)
  78.00 บาท
  130.00 บาท  (-40%)
 • 179. เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (2901-1007)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 180. โปรแกรมประมวลผลคำ MS Word 2007 (2901-2001)
  120.00 บาท
 • 181. โปรแกรมประมวลผลคำ MS Word 2010 (2901-2001)
  120.00 บาท
 • 182. โปรแกรมตารางคำนวณ MS Excell 2007 (2901-2002)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 183. โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2007 (2901-2003)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 184. โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2010 (2901-2003)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 185. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (2901-2004)
  60.00 บาท
 • 186. การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น Access 2013 (2901-2005)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 187. โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น (2901-2008)
  102.00 บาท
 • 188. ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น (2901-2009)
  95.00 บาท
 • 189. การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น Flash CS6 (2901-2011)
  161.00 บาท
 • 192. การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (2901-2012)
  106.00 บาท
 • 193. โครงการ
  90.00 บาท