184. โปรแกรมนำเสนองาน (PowerPoint 2010) (2 สี)

รหัสสินค้า : 16520

120.00 บาท

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 2901-2003

ชื่อหนังสือ : โปรแกรมนำเสนองาน (PowerPoint 2010) (2 สี)

ชื่อผู้แต่ง : อ.จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช,ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี,ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท

ราคา : 120