179. เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รหัสสินค้า : 17183

ราคา

55.00 บาท


110.00 บาท

 (-50%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 55.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 2901-1007

ชื่อหนังสือ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : อ.เตชา อัศวสิทธิถาวร,ผศ. ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท

ราคา : 110