2. กลยุทธ์การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (3000-1202)

รหัสสินค้า : ส6999

ราคา

72.00 บาท


120.00 บาท

 (-40%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 72.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 3000-1202

ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

ราคา : 120

⚠⚠ เงื่อนไขการให้คู่มือครู ( แผนการสอน เฉลย และสื่อการสอน ) ต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 เล่มขึ้นไป ต่อ 1 รายวิชา