2. พจนานุกรมคำศัพท์การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน / Tourism & Hospitality Dictionary

รหัสสินค้า : 9990-113

ราคา

190.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 190.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมคำศัพท์การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน / Tourism & Hospitality Dictionary

คำศัพท์ / อักษรย่อที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ท่องเที่ยว ข้อมูลสนามบิน & IATA Code

ราคา : 190