23. งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รหัสสินค้า : 2118067

ราคา

140.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 140.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 30100-0008

ชื่อหนังสือ : งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : อ.จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช, ผศ.ดร. รัชฎาวรรณ นิ่มนวล

ราคา : 140