15. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

รหัสสินค้า : 9786162118333

ราคา

135.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 135.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 30001-2001

ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ โสวจัสสดากุล, ผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท

ราคา : 135