• 47. การบัญชีต้นทุน 2
  120.00 บาท
 • 48. การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (แทรก 2 สี)
  120.00 บาท
 • 49. การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
  115.00 บาท
 • 50. สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี (แทรก 2 สี)
  110.00 บาท
 • 51. การภาษีอากร
  55.00 บาท
  110.00 บาท  (-50%)