• 33. เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
  120.00 บาท
 • 34. การออกแบบระบบไฟฟ้า
  120.00 บาท
 • 35. ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
  115.00 บาท
 • 36. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1
  125.00 บาท
 • 37. การส่องสว่าง
  95.00 บาท