• 139. การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า (2201-2001)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 140. การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002)
  102.00 บาท
 • 141. การบัญชีบริษัทจำกัด (2201-2003)
  105.00 บาท
 • 142. การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (2201-2004)
  126.00 บาท
 • 143. กระบวนการจัดทำบัญชี (2201-2008)
  64.00 บาท
  107.00 บาท  (-40%)
 • 144. การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว (2201-2101)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 145. การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย (2201-2102)
  98.00 บาท
 • 146. การบัญชีกิจการพิเศษ (2201-2105)
  80.00 บาท
 • 147. การบัญชีตั๋วเงิน (2201-2107)
  56.00 บาท
  93.00 บาท  (-40%)
 • 148. การบัญชีสินค้า (2201-2108)
  44.00 บาท
  73.00 บาท  (-40%)
 • 149. โครงการ
  90.00 บาท
 • 150. ศิลปะการขาย (2202-2001)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 151. การหาข้อมูลทางการตลาด (2202-2002)
  90.00 บาท
 • 152. การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (2202-2004)
  66.00 บาท
  110.00 บาท  (-40%)
 • 153. การโฆษณา (2202-2005)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 154. การจัดซื้อเบื้องต้น (2202-2101)
  57.00 บาท
  95.00 บาท  (-40%)
 • 155. การค้าปลีกและการค้าส่ง (2202-2103)
  122.00 บาท
 • 156. โครงการ
  90.00 บาท
 • 157. การจัดเก็บเอกสาร (2203-2003)
  48.00 บาท
  80.00 บาท  (-40%)
 • 158. พิมพ์ประยุกต์ (2203-2005)
  60.00 บาท
  100.00 บาท  (-40%)
 • 159. การพัฒนาบุคลิกภาพ (2203-2009)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 160. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (2204-2004)
  106.00 บาท
 • 161. พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2204-2006)
  40.00 บาท
  67.00 บาท  (-40%)
 • 162. การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (2204-2007)
  61.00 บาท
  102.00 บาท  (-40%)