• 45. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  95.00 บาท
 • 46. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  120.00 บาท
 • 47. ความปลอดภัยในงานอาชีพ (2 สี)
  82.00 บาท
 • 48. เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น Bilingual Book 2 ภาษา ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ (2 สี)
  170.00 บาท
 • 49. วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (2 สี แทรก 4 สี)
  100.00 บาท
 • 50. งานฝึกฝีมือ 1 (2 สี)
  120.00 บาท
 • 51. งานฝึกฝีมือ 2 (แทรก 4 สี)
  120.00 บาท
 • 52. งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (แทรก 4 สี)
  127.00 บาท
 • 53. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2 สี)
  120.00 บาท
 • 54. งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น (2 สี)
  113.00 บาท
 • 55. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2 สี)
  110.00 บาท
 • 56. งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2 สี)
  90.00 บาท
 • 57. งานฝึกฝีมือ
  120.00 บาท