• 45. พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-1003)
  48.00 บาท
  95.00 บาท  (-49%)
 • 46. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004)
  60.00 บาท
  120.00 บาท  (-50%)
 • 47. ความปลอดภัยในงานอาชีพ (2 สี)
  41.00 บาท
  82.00 บาท  (-50%)
 • 48. เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 ภาษา (2100-1001)
  85.00 บาท
  170.00 บาท  (-50%)
 • 49. วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (2100-1002)
  100.00 บาท
 • 50. งานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003)
  60.00 บาท
  120.00 บาท  (-50%)
 • 51. งานฝึกฝีมือ 2 (2100-1004)
  60.00 บาท
  120.00 บาท  (-50%)
 • 52. งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005)
  127.00 บาท
 • 53. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1006)
  120.00 บาท
 • 54. งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น (2100-1007)
  57.00 บาท
  113.00 บาท  (-50%)
 • 55. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008)
  55.00 บาท
  110.00 บาท  (-50%)
 • 56. งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2100-1009)
  90.00 บาท
 • 57. งานฝึกฝีมือ
  120.00 บาท