• 34. ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (2001-1001)
  95.00 บาท
 • 35. การเป็นผู้ประกอบการ (2001-1002)
  120.00 บาท
 • 36. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001)
  140.00 บาท
 • 37. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (2200-1001)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 38. การบัญชีเบื้องต้น 1 (2200-1002)
  100.00 บาท
 • 39. การบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
  72.00 บาท
  120.00 บาท  (-40%)
 • 40. การขายเบื้องต้น 1 (2200-1004)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 41. การขายเบื้องต้น 2 (2200-1005)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 42. พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (2200-1006)
  54.00 บาท
  90.00 บาท  (-40%)
 • 43. พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (2200-1007)
  90.00 บาท
 • 44. กฎหมายพาณิชย์ (2200-1008)
  48.00 บาท
  80.00 บาท  (-40%)