• 34. ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (2 สี)
  95.00 บาท
 • 35. การเป็นผู้ประกอบการ (2 สี แทรก 4 สี)
  120.00 บาท
 • 36. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2 สี แทรก 4 สี)
  140.00 บาท
 • 37. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (2 สี)
  90.00 บาท
 • 38. การบัญชีเบื้องต้น 1 (2 สี)
  100.00 บาท
 • 39. การบัญชีเบื้องต้น 2 (2 สี)
  120.00 บาท
 • 40. การขายเบื้องต้น 1 (2 สี แทรก 4 สี)
  90.00 บาท
 • 41. การขายเบื้องต้น 2 (2 สี แทรก 4 สี)
  90.00 บาท
 • 42. พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
  90.00 บาท
 • 43. พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
  90.00 บาท
 • 44. กฎหมายพาณิชย์ (2 สี)
  80.00 บาท