• 38. ทฤษฎีเครื่องมือกล 2 สี
  121.00 บาท
 • 39. คณิตศาสตร์เครื่องมือกล
  94.00 บาท
 • 40. กลศาสตร์เครื่องมือกล
  129.00 บาท
 • 41. ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
  79.00 บาท
 • 42. ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
  80.00 บาท
 • 43. ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
  81.00 บาท
 • 44. ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 2 สี
  110.00 บาท
 • 45. อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
  98.00 บาท
 • 106. กรรมวิธีการผลิต 2 สี
  124.00 บาท
 • 107. นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2 สี
  125.00 บาท