• 33. งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (20101-2001)
  111.00 บาท
 • 35. งานไฟฟ้ารถยนต์ (20101-2005)
  116.00 บาท
 • 36. เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น (20101-2006)
  108.00 บาท
 • 37. กลศาสตร์เครื่องกล (20101-2007)
  156.00 บาท
 • 38. งานขับรถยนต์ (20101-2008)
  169.00 บาท
 • 41. งานเครื่องยนต์เล็ก (20101-2101)
  102.00 บาท
 • 42. งานจักรยานยนต์ (20101-2102)
  117.00 บาท
 • 43. งานปรับอากาศรถยนต์ (20101-2105)
  129.00 บาท
 • 44. งานบำรุงรักษารถยนต์ (20101-2106)
  89.00 บาท
 • 46. งานประดับยนต์ (20101-2110)
  81.00 บาท
 • 47. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม (20101-2202)
  109.00 บาท
 • 48. คณิตศาสตร์เครื่องกล (20101-2208)
  74.00 บาท
 • ขายดี
  49. งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (20101-2209)
  87.00 บาท
 • 34. งานเครื่องล่างรถยนต์ (20101-2003)
  147.00 บาท
 • 39. งานวัดละเอียดช่างยนต์ (20101-2009)
  128.00 บาท
 • 40. งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (20101-2010)
  130.00 บาท
 • 45. คณิตศาสตร์ช่างยนต์ (20101-2107)
  71.00 บาท