• 25. งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  111.00 บาท
 • 26. งานไฟฟ้ารถยนต์
  116.00 บาท
 • 27. เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2 สี
  108.00 บาท
 • 28. กลศาสตร์เครื่องกล 2 สี
  156.00 บาท
 • 29. งานขับรถยนต์ 4 สี
  169.00 บาท
 • 30. งานเครื่องยนต์เล็ก
  102.00 บาท
 • 31. งานจักรยานยนต์
  117.00 บาท
 • 32. งานปรับอากาศรถยนต์
  129.00 บาท
 • 33. งานบำรุงรักษารถยนต์
  89.00 บาท
 • 34. งานประดับยนต์
  81.00 บาท
 • 35. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
  109.00 บาท
 • 36. คณิตศาสตร์เครื่องกล
  74.00 บาท
 • 37. งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
  87.00 บาท
 • 102. งานเครื่องล่างรถยนต์ 2 สี
  147.00 บาท
 • 103. งานวัดละเอียดช่างยนต์ 2 สี
  128.00 บาท
 • 104. งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 สี
  103.00 บาท
 • 105.คณิตศาสตร์ช่างยนต์
  71.00 บาท