• 24. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (20001-1001)
  79.00 บาท
 • 26. กฎหมายพาณิชย์ (20001-1005)
  88.00 บาท
 • ขายดี
  27. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (20001-2001)
  135.00 บาท
 • 30. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (20100-1007)
  105.00 บาท
 • 31. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (20100-1007)
  65.00 บาท
 • 98. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (20200-1001)
  69.00 บาท
 • 99. การบัญชีเบื้องต้น (20200-1002)
  93.00 บาท
 • 101. พิมพ์ไทยเบื้องต้น (20200-1004)
  68.00 บาท
 • 102. พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (20200-1005)
  65.00 บาท
 • 25. ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (20001-1003)
  88.00 บาท
 • 28. วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (20100-1002)
  93.00 บาท
 • 29. งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
  87.00 บาท
 • 32. งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (20100-1008)
  86.00 บาท
 • 100. การขายเบื้องต้น (20200-1003)
  68.00 บาท