12. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม (2 สี)

รหัสสินค้า : 16087

100.00 บาท

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 2000-1302

ชื่อหนังสือ : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม (2 สี)

ชื่อผู้แต่ง : อ.ศศิวิมล พรประไพ,อ.จารุณี เชิดชัยสถาพร

ราคา : 100