12. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม (2000-1302)

รหัสสินค้า : ช6087

100.00 บาท

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 2000-1302

ชื่อหนังสือ : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม (2 สี)

ชื่อผู้แต่ง : อ.ศศิวิมล พรประไพ,อ.จารุณี เชิดชัยสถาพร

ราคา : 100

⚠⚠ เงื่อนไขการให้ แผนการสอน เฉลย และสื่อการสอน ต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 เล่มขึ้นไป ต่อ 1 รายวิชา