8. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (รุ่นประหยัด)

รหัสสินค้า : 9990-144

ราคา

24,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 24,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ - รุ่นประหยัด

พิมพ์ได้ขนาด 16 × 16 × 20 ซม.