78. หุ่นยนต์แขนกล Dobot

รหัสสินค้า : 9990-141

หุ่นยนต์แขนกล Dobot

แขนกลอุตสาหกรรม ใช้หยิบ วาง แกะสลักด้วยเลเซอร์ ด้วยระยะทางมากกว่า 1 เมตร

สามารถขยายชุดรางเลื่อนทำงานได้ระยะกว้างไกลมากขึ้น

  • ท่านสามารถแสกน QR Code เพื่อชมภาพตัวอย่าง
จำนวน
75,000.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด