2. หุ่นยนต์ Robotica by Arduino

รหัสสินค้า : 9990-138

ราคา

5,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หุ่นยนต์ Robotica by Arduino

เรียนรู้การสั่งการด้วยโปรแกรม Arduino พร้อมคู่มือและโครงงานหุ่นยนต์ 14 โครงงาน

  • ท่านสามารถแสกน QR Code เพื่อชมภาพตัวอย่าง