1. หุ่นยนต์ฉบับเริ่มต้น Robot Kit

รหัสสินค้า : 9990-137

ราคา

780.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 780.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หุ่นยนต์ฉบับเริ่มต้น Robot Kit

พร้อมคู่มือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์และโครงงานหุ่นยนต์ 23 โครงงาน

เพื่อการเรียนรู้แบบง่าย ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

  • ท่านสามารถแสกน QR Code เพื่อชมภาพตัวอย่าง