44. การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

รหัสสินค้า : 19651

ราคา

84.00 บาท


140.00 บาท

 (-40%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 84.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 3105-2003

ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

ชื่อผู้แต่ง : อ.สายัณต์ ชื่นอารมย์

ราคา : 140