23. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แทรก 2 สี)

รหัสสินค้า : 18333

ราคา

135.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 135.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 3001-2001

ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แทรก 2 สี)

ชื่อผู้แต่ง : ผศ. ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท

ราคา : 135