18. การเป็นผู้ประกอบการ (2 สี แทรก 4 สี)

รหัสสินค้า : 18142

ราคา

149.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสวิชา : 3200-0003

ชื่อหนังสือ : การเป็นผู้ประกอบการ (2 สี แทรก 4 สี)

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา

ราคา : 149