ผังองค์กร

บริษัทในเครือ

บริษัท วังเอ็ดยูเคชันแอนด์ทัวร์ ให้บริการจัดการท่องเที่ยวและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

www.konchomtiew.com

www.wangeducationtour.com


บริษัท แมงโก้ ดิจิทัล start up และgobuz แอพพลิเคชัน สำหรับซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถตู้และรถบัส

www.gobuzmobile.com

บริษัท Expert Technology development จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IT นวัตกรรมการเรียนการสอน e-Book สื่อการสอน และอุปกรณ์การแพทย์

www.expert-edu.net

www.smarteasyopd.com