ผังองค์กร

บริษัทในเครือ

บริษัท วังเอ็ดยูเคชันแอนด์ทัวร์ ให้บริการจัดการท่องเที่ยวและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 

www.konchomtiew.com 

www.wangeducationtour.com 

บริษัท แมงโก้ ดิจิทัล start up และgobuz แอพพลิเคชัน สำหรับซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถตู้และรถบัส

www.gobuzmobile.com 

บริษัท Expert Technology development จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IT นวัตกรรมการเรียนการสอน e-Book สื่อการสอน และอุปกรณ์การแพทย์ 

www.expert-edu.net 

www.smarteasyopd.com