นโยบายและเงื่อนไข

 1.ตัวอย่างนโยบายการสั่งซื้อ  

      1. สินค้าและบริการของเรา

บริษัท วังอักษร จำกัด จัดจำหน่ายหนังสือคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตร และผ่านการประเมิน หนังสือทุกเล่มเป็นสินค้าได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า

      2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

         2.1  ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.wangaksorn.com  ได้ตลอด 24  ชั่วโมง

         2.2  ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า สินค้าแต่ชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถกดหยิบสินค้าเพิ่มในตระกร้าที่มุมด้านขวาแค๊ตตาล๊อคสินค้า

         2.3  เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการชำระเงินโดยกดปุ่ม “Check Out”  โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนกับทางร้านแล้วจะต้อง Log In เพื่อเข้าใช้งานระบบ Check Out  ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนกับทางร้าน  สามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่”  ก่อนเข้าสู่กระบวนการ Check Out

         2.4  ในการหน้าเว็บ Check Out จะแสดงรายการสินค้าในตระกร้า  ค่าสินค้า  ค่าจัดส่ง (ถ้ามี)  และยอดรวมทั้งหมด  ลูกค้าสามารถปรับแก้ ยกเลิก  รายการสั่งซื้อได้ก่อนยืนยันการสั่งซื้อ

         2.5  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่สั่งซื้อแล้ว ลูกค้าต้องกดยืนยันการสั่งซื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการชำระเงินต่อไป

         2.6  กรณีชำระผ่านการโอนผ่านธนาคาร  ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ  และแจ้งการชำระเงิน  ผ่าน email   wangaksorn9@gmail.com  พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือโทรแจ้ง 0-2472-3293-5 หรือส่งแฟ็กซ์ใบนำฝากมาที่ 02-8910742

         2.7  เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วน  ทางบริษัทจะยืนยันคำสั่งซื้อ และกำหนดการส่งมอบไปยัง email ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางร้าน

      3. ราคาสินค้า

         ราคาของสินค้าที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งมอบ 

      4.  การชำระเงิน

        ทางร้านจัดช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าหลายช่องทางดังนี้

          o   ชำระผ่านเช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ (สั่งจ่าย ป.ณ.บางกอกใหญ่)

          o   ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

        สำหรับรายละเอียดในการชำระเงินแต่ละประเภท สามารถศึกษาเพิ่มได้จากนโยบายการชำระเงิน

      5.  การส่งมอบสินค้า

          -  กรณีสั่งซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 499 บาท  ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ฟรี ภายใน 3 วันทำการ (กรณีมีสินค้าในสต๊อก และ ส่งมอบในกรุงเทพและปริมณฑล)

          -  กรณีสั่งซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้  ค่าใช้จ่ายในการส่ง 50 บาทต่อการสั่งซื้อ ภายใน 3 วันทำการ (กรณีมีสินค้าในสต๊อก และ ส่งมอบในกรุงเทพและปริมณฑล)

          -  กรณีต้องการสินค้าด่วนภายใน 1 วันทำการ (กรณีมีสินค้าในสต๊อก และ ส่งมอบในกรุงเทพและปริมณฑล)  ค่าใช้จ่ายการส่งมอบ 100 บาทต่อครั้ง    ศึกษารายละเอียดการส่งมอบเพิ่มเติมในนโยบายการส่งมอบสินค้า 

     6.  การรับประกันสินค้า 

     เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางร้าน  ทางร้านมีการรับประกันสินค้าในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

        6.1  สินค้าทางร้านรับประกันความพึงพอใจ  รับคืน/เปลี่ยนภายใน15 วัน  ดูรายละเอียดนโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

        6.2  สินค้าที่ส่งมอบ หากเกิดความเสียหายจากการผลิต หรือ กระบวนการจัดส่ง  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการหลังจากรับสินค้า 

        6.3  กรณีสินค้ามีรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต  หากเสียหายสามารถนำมาเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน  กรณีพ้นระยะเวลาดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต  ตามระยะเวลารับประกันสินค้าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้า


 2.ตัวอย่างนโยบายการชำระเงิน       

ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

เช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ (สั่งจ่าย ป.ณ.บางกอกใหญ่)

2.โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ สำนักพิมพ์วังอักษร
2.1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067-2-45420-4
2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-1-30411-7
2.3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-74749-6
2.4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยอิสรภาพ เลขที่บัญชี 107-2-11840-3

 

ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ยอดเงินสูงสุดที่รับชำระ

1.โอนผ่านธนาคาร

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น 

  เลขที่บัญชี 067-2-45420-4

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก 

  เลขที่บัญชี 016-1-30411-7

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ 

  เลขที่บัญชี 126-0-74749-6

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยอิสรภาพ 

  เลขที่บัญชี 107-2-11840-3

- กรณีโอนธนาคารเดียวกันไม่มีค่าธรรมเนียม

- กรณีโอนต่างธนาคาร หรือต่างจังหวัด 

   ค่าธรรมเนียม 25 บาทกรณีโอนไม่เกิน 30,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 35 บาท กรณีโอนมากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

ไม่จำกัด
2. เช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ (สั่งจ่าย ป.ณ.บางกอกใหญ่ ค่าธรรมเนียม  15  บาทต่อครั้ง ไม่จำกัด

          2. กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร แจ้งชำระเงิน โทรแจ้ง 0-2472-3293-5 หรือส่งแฟ็กซ์ใบนำฝากมาที่ 02-8910742 หรือ อีเมล์  wangaksorn9@gmail.com 

 3. ตัวอย่างนโยบายการส่งมอบ 

          1. ร้านมีบริการส่งมอบ 2 ช่องทาง

              1.1   ลูกค้ารับสินค้าที่บริษัท              

              1.2  บริการจัดส่งทางไปรษณีย์

        3. สั่งซื้อสินค้า 499  บาท ขึ้นไป  ส่งมอบสินค้าฟรี  (ส่งมอบปกติ) สั่งซื้อสินค้า ราคาต่ำกว่า 499 บาท  ค่าจัดส่ง  50 บาทต่อครั้ง

              3.1พื้นที่จัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น

              3.2กรณีรับสินค้าด้วยตนเองที่ร้าน  ไม่มีค่าใช้จ่าย

         4.1 กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า  สามารถรับสินค้าได้ภายใน 1 วัน

         4.2 กรณีไม่มีสินค้าในคลังสินค้า  บริษัทจะนัดหมายมารับ

5.กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า  และส่งมอบปกติ

         5.1   กรณีสั่งสินค้าก่อน 9.00 น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ส่งมอบปกติภายใน  3  วันทำการ

         5.2   กรณีสั่งสินค้าหลัง  9.00 น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ส่งมอบปกติภายใน  4  วันทำการ

6.กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า  และส่งมอบแบบด่วน  ค่าจัดส่ง  100  บาท

         6.1 กรณีสั่งสินค้าก่อน 9.00 น วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ส่งมอบปกติภายใน  1  วันทำการ

         6.2  กรณีสั่งสินค้าหลัง 9.00 น วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ส่งมอบปกติภายใน  3  วันทำการ

4.ตัวอย่างนโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ 

      สินค้าที่ซื้อสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน  30  วัน  หลังจากได้รับสินค้า

      ข้อยกเว้นการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า 

2.1     สินค้าดังต่อไปนี้  ไม่สามารถคืนได้  แต่สามารถเปลี่ยนได้กรณีที่มีความเสียหายเนื่องจากการผลิต หรือการจัดส่ง  โดยจะเปลี่ยนให้ในประเภท และรุ่นสินค้าเดียวกันเท่านั้น ชอฟแวร์ สิ่งพิมพ์  VCD           

2.2     สินค้าดังต่อไปนี้  สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ภายใน 15  วัน

เครื่องใช้ไฟฟ้า      Tablet      โทรศัพท์มือถือ     เครื่องพิมพ์   

3.เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืน สินค้า

3.1 สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใน Stock เท่านั้น

3.2 สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  มีป้ายสินค้า  บรรจุภัณฑ์  อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย (ลูกค้าสามารถลองสินค้าได้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย

3.3 การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  ต้องส่งสินค้าพร้อมเอกสารดังนี้

- ใบรับสินค้า

- เอกสารชำระค่าสินค้า

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน

4.1 กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน  ที่ร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

4.2 กรณีสินค้าเสียหาย เนื่องจากการผลิตหรือการส่งมอบ  การส่งสินค้าเปลี่ยนหรือคืน ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า  โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังผู้ขาย จะคืนกลับได้เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว

4.3 กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า  ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน

5.ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า 

5.1 ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย

1) ติดต่อหน้าบริษัทเพื่อเปลี่ยน-คืนสินค้า

2) ลงทะเบียนแจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่าน E-mail wangaksorn9@gmail.com

3) ติดต่อผ่าน Hot Line 02-4723293-5

5.2 เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3  วันทำการ

5.3 สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนได้ภายใน 5 วันทำการ   

5.ตัวอย่างนโยบายการคืนเงิน  

กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และมีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้

1. แจ้งขอคืนเงิน ในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน  หรือใบเสร็จรับเงินมาพร้อมสินค้า

2. ภายหลังร้านค้าตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดในการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้  

วิธีการชำระเงิน ช่องทางการคืนเงิน ระยะเวลาดำเนินการ
ชำระเงินสดเมื่อส่งมอบ โอนเข้าบัญชี 5   วันทำการ
ธนาณัติ โอนเข้าบัญชี 5   วันทำการ


กรณี โอนเข้าบัญชี ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน

6.ตัวอย่างนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ทางร้านจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้

1.1 เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้

- หมายเลข IP คอมพิวเตอร์

- ชนิด Browser

- ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า

1.2 เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้

- วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

- การเข้าดูหน้าเว็บ

- ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

- ประเภทของการสืบค้น

- ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

1.3 ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2) จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัท และจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น

2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ

2.1 กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลในระบบของบริษัท สามารถทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ http://wangaksorn.com หรือ ติดต่อมายัง Hot line หมายเลข 02-4723293-5

2.2 กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

3. นโยบายการใช้ Cookies

บริษัท ใช้เทคโนโลยี Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ SSL เพื่อเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับเครื่องแม่ข่าย และมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5. การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ

5.1 บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือพัฒนาระบบ โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม

5.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย

6. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์

ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ อีเมล์ wangaksorn9@gmail.com ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7 วัน

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์

 8. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

8.1 ที่อยู่

69/3 ถนน อรุณอัมรินทร์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่, กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย

8.2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-4723293-5

8.3 หมายเลขโทรสาร 028910742

8.4 อีเมล์ wangaksorn9@gmail.com

7.ตัวอย่างนโยบายการให้บริการหลังการขาย

1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่

- http://wangaksorn.com หรือCustomer Service โทรศัพท์ 02-4723293-5

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้าน จะได้รับการวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

1.1 ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 ส่งจดหมายทาง email wangaksorn9@gmail.com

ช่องทางที่ 2 แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-4723293-5หรือ โทรสาร 02-8910742

2.2 ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางร้าน

2.3 คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

2.4 คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการเพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน (Child & Youth Right Protection Policy) ::

เว็บไซต์ ของเรา บริษัท วังอักษร จำกัด ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชน ดังนั้น สินค้าที่เราคัดเลือกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ นอกจากเราจะพยายามคัดกรองสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเพศและวัย แล้ว เรายังได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์และเยาวชน ดังนี้ :

1. สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยพื้นฐานจะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ อายุ 5 ปี ขึ้นไป และ/หรือ กลุ่มลูกค้าผู้มีอายุครบในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อได้

2. แม้ว่าสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา ในบางประเภท บางชนิด หรือ บางรายการ อาจจะได้รับการระบุบนสลากกำกับสินค้าว่า เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มอายุ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 ปี ที่กำหนดในข้อ 1 แต่ ตัวลูกค้ามีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา ก็ไม่สามารถจะสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

3. การสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ ผ่านเว็บไซต์ของเรา อาจ ได้รับการอนุญาติให้กระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่ ลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชน นั้น แม้ว่า อายุและเงื่อนไขจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งข้อ 1 และ 2 แต่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะต้องมีจดหมายรับรองว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมายืนยัน ความรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ของเด็กและเยาวชนในปกครอง ว่าได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปกครองสละสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบใดใดจากทางเว็บไซต์ของเรา หากถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ หากเกิดความเสียหายใดใดขึ้น

หาก ผู้ปกครองสามารถยอมรับเงื่อนไขข้างต้นได้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้กับเด็กและเยาวชนในปกครองของท่าน ท่านสามารถจัดส่งจดหมายรับรองของผู้ปกครองมาได้ โดยส่งมาทางอีเมล์ ที่ wangaksorn9@gmail.com

4. เราไม่รับผิดชอบใดใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กรณีที่ เด็ก เยาวชน หรือ บุตรหลานในปกครองของท่าน มีพฤติกรรมในเชิงทุจริต หรือ แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัว ปลอมแปลงอายุ แอบอ้างข้อมูลผู้ปกครอง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ นำข้อมูลบัตรประชาชน นำข้อมูลบัตรเครดิต ของ ผู้ปกครอง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ มาใช้ในการกระทำธุรกรรมเพื่อสั่งซื้อสินค้า

5. มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกาศสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร :
เว็บไซต์ ของเรา www.wangaksorn.com จะหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือเกินจริงสำหรับเด็กและผู้เยาว์ และจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

หาก ท่านพบเห็น ข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา หรือ เนื้อหาใด ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบ เราจะแจ้งให้ทาง ผู้ดูแลระบบ หรือ เว็บมาสเตอร์ ของเรา ดำเนินการลบ เนื้อหา โฆษณา หรือ หน้าเว็บเพจ ที่ไม่เหมาะสม นั้น ๆ ออกไป โดยท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ : wangaksorn9@gmail.com

นโยบายรักษาความลับของข้อมูล

www.wangaksorn.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.wangaksorn.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง
หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะ เป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วัน

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.wangaksorn.com ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.wangaksorn.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ wangaksonr9@gmail.com

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ]

www.wangaksorns.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ google analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งาน เว็บไซต์

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ เว็บไซต์ www.wangaksorn.com จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

· ชื่อ-นามสกุล

· ที่อยู่

· Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร

ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.wangaksorn.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.wangaksorn.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.wangaksorn.com และ จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ www.wangaksorn.com และ อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.wangaksorn.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.wangaksorn.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ www.wangaksorn.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.wangaksorn.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยล๊อคอินเข้าประวัติส่วนบุคคลเพื่อทำการแก้ไขด้วยตนเอง หรือส่งอี-เมลแจ้งที่ wangaksorn9@gmail.com

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.wangaksorn.com มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากอีเมล์ที่ใช้สมัคร