การดาวน์โหลดและติดตั้ง WinRAR

ท่านสามารถดาวน์โหลดจาก Link ด้านล่างนี้เพื่อความรวดเร็ว

และข้ามไปดูขั้นตอนที่ 4 ได้ทันที

เวอร์ชัน 64 bit

เวอร์ชัน 32 bit